19-05-02 Mega (L6)

MEGA-diploma
Onze zesdeklassers hebben, samen met de politie, een jaar gewerkt rond weerbaarheid, assertiviteit, alternatieven voor genotsmiddelen, veiligheid,… Er komt ook een “MEGA”-dag aan met alle Opwijkse zesdeklassers ; hierbij maken we een groepswandeling, krijgen we een quiz van het JAC en als afsluiter een fuif in Nijdrop.
Onze leerlingen kregen ook allemaal plechtig het “MEGA”-diploma ! Proficiat !!
Mega