14-10-08 Project Tutti Frutti (School)

Dat fruit en groenten gezond zijn weet iedereen. Toch is ‘weten’ niet altijd gelijk aan ‘eten’.
Daarom gaat er al enkele jaren in de Lettertuin het project Tutti Frutti door.
Het project heeft als doel om op een positieve manier het eetgedrag van kinderen te beïnvloeden en de
aandacht van onze school voor gezonde voeding te stimuleren.
Door 1 keer per week samen met de ganse school fruit te eten, proberen we een goede stap te zetten in
de richting voor het leren eten van fruit en kennis te maken met verschillende fruitsoorten.

Ons oudercomité speelt bij het Tutti Frutti-project op onze school een grote rol.
Dankzij de opbrengst van hun activiteiten krijgen de leerlingen elke week een gratis stuk fruit.
Deels wordt dit project ook gesubsidieerd door Tutti Frutti (zie
www.fruit-op-school.be).

Maar ook andere ouders nemen hun rol op: in een beurtrolsysteem komen ze elke week het fruit schillen
en/of voorsnijden.
Voor meer van onze projecten en activiteiten zie
www.de-lettertuin.be.